1. Thông tin

– Sử dụng chip WiFi CC3200 của TI.

– Sử dụng IDE Energia , code như Arduino.
– Cloud message sử dụng PubNub

2. Code

 – Code Arduino

3. Demo sử dụng

– Bạn có thể điều khiển thiết bị từ ngay trang web này bằng 2 nút nhấn bên dưới.

– Nếu phần cứng đang được chạy sẽ đồng bộ trạng thái với nút nhấn trên web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *