Tag Archives: xe đẩy – con lắc ngược

Mô Hình Hóa Và Điều Khiển Mô Hình Xe – Con lắc ngược (Cart and Pole)

Thông số của mô hình: 1.      Khối lượng thân xe : M=2.0 (kg) 2.      Khối lượng con lắc : m=0.1 (kg) 3.      Chiều dài con lắc : l=0.5( m) 4.       là góc lệch của con lắc theo phương thẳng đứng 5.      x : là chuyển vị của xe. 6.      u : input ngoại lực tác […]